CANCELLED due to Covid-19

Read & download PDFs

Batumi är en kuststad i Georgien under snabb utveckling. Under de senaste årtiondena har stadens kulturarv, framförallt i gamla stan, påverkats starkt av stadsutveckling och gentrifiering. Detta innebär en viktig utmaning, att hantera den urbana utvecklingen och att finna verktyg för att bevara och skydda stadens historia. Den här diskursen är pågående i partnerstäderna inom Kreativa Europa-projektet Memory of Water. I Gdansk är diskursen om det post-industriella kulturarvet pågående vid gamla skeppsvarvet i Mlode Miasto-området och har intensifierats under de senaste två åren. Detta har också förekommit i Lindholmshamnen, Stockholms hamn och i Govan Docks i Skottland, vilka alla är exempel på städer där den snabba stadsutvecklingen påverkar det post-industriella kulturarvet. Dessa delade utmaningar och erfarenheter gjorde att vi ville involvera Batumi i det pågående konstnärliga projektet Memory of Water.

Genom att sammanföra konstnärer från Sverige och Georgien i konstnärlig utforskning och medskapande vill Connecting Georgia bjuda in Batumi i en större internationell dialog för att diskutera utmaningar med stadsutveckling i sjönära städer som påverkar det postindustriella kulturarvet. Genom att delta i city-labs och konstresidenser kommer konstnärer, medborgare, teknologer, företag och den offentliga sektorn tillsammans diskutera och skapa verktyg för att tackla dessa utmaningar.

Connecting Georgia är tre konstresidenser, tre City-labs, tre artist-ledda och platsspecifika undersökningar, nätverk och publika event. Connecting Georgia kommer att dela och utveckla kompetenser, samt utforska vårt förlorade och bortglömda arv.

Läs mer här om Batumis utmaningar vad gäller beskyddande av kulturarv och om områden med betydelse för stadens historia och invånarnas kollektiva minne.

Partners
Intercult
BAHA, Batumi Art House Argani
PPV Knowledge Networks
TU konstplattform/Art Platform

Konstnärer
SIMKA, curators och bildkonstnärer
Giorgi Gogiberidz, målare, direktör, fotograf och & manusförfattare
Irakli Dznealdze, fotograf
Zviad Eliziani, Batumi International Art-house Film Festival (BIAFF)

Med stöd från Svenska Institutet

Bildresultat för svenska institutet logga

Recent publications