True Colors

Read & download PDFs

True Colors

Det började med ett miljöbrottsåtal för verket Blick på Öja – Landsort i Stockholms skärgård 2008. Åtalet ogillades av Tingsrätten men överklagades och vann laga kraft i Svea Hovrätt 2011. Simkas överklagan till Högsta Domstolen avslogs. Domen: 40 dagsböter vardera Karin och Simon samt betalning för rättegångskostnaderna. Under rättegången så framstod vissa aspekter och beskrivningar från åklagaren som rätt komiska och vulgära. Han som myndighetsrepresentant för länsstyrelsens miljöskyddsenhet synliggjorde en för oss häpnadsväckande och fantasieggande beskrivning av hypotetiska konsekvenser för vårt handlande.

Vi såg framför oss hur vi stövlade runt i naturen och borrade… och borrade. Där fick vi uppslag till att göra en serie filmer där vi agerar i naturmiljöer. Olika färger får symbolisera teman för respektive film och vi började med den gula. Filmerna har visats som en del i rumsliga installationer tillsammans med skulpturer i gallerier och konsthallar. Vi prövar olika sammanhang och arbetar vidare i process samtidigt som serien byggs på.

True Colors on Vimeo.

All films/Samtliga filmer:

Login for all: 1953

Yellow Hop /Sweden 2012

Mirrored red / Sweden 2013

Circle white / Sweden 2013

Eye of Black / Sweden 2014

Yellow Hop 2 / Sweden 2012

Blue Valley / Sweden 2014

Brownish / Sweden 2014

The Grey Day / Sweden 2015

Copyright: SIMKA

Camera & Editing: Patrik Instedt

Main actors: Simka/ Karin Lind & Simon Häggblom

Production & Idea: SIMKA

Recent publications