CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Bergström Torö

Private garden designed by Simon in cooperation with Hermelin & Palmstierna architects for the house, Stockholm. Designed and built 2016-2018.

Det nya huset på Svärdsö är byggt som gäst och ”barnhus” för en stor barnskara på sex personer de flesta i tonåren. Det befintliga huvudhuset från 30-talet byggde vi om, på och till för ett antal år sedan. På platsen för det nya huset låg ett fritidshus från 60-talet på 60m2. Kommunen kunde inledningsvis inte acceptera ett större hus än det som låg på platsen med hänvisning till strandskyddet. Vi argumenterade att det nya husets fasadlängd mot vattnet inte skulle vara längre än det gamla husets och att det till skillnad från det ursprungliga huset endast skulle ha ett rum mot vattnet, allrummet. En kompakt plan med större djup än det gamla och en övervåning utan fönster mot havet skulle, menade vi,  inte utmana strandskyddet. Kommunen accepterade slutligen ett nytt hus på 240 m2BTA. En avgörande faktor var den specifika utformningen.

I själva verket ritade Peter och jag först huset och sedan kom Simon och tillförde terrassanläggningen.  Men jag skulle gärna beskriva projektet tvärtom. Nämligen att först byggde Simon en eldstad och gjöt ett golv i den glänta som öppnade sig mellan den trädbevuxna kullen i söder och havet åt väster. Nivåskillnaden hanteras med en asymetrisk ”våg” av betong. I denna byggda betongvåg växer tallar, mossa och gräs. Ett underbart uttryck för den uråldriga spänningen mellan natur och kultur. Att sitta på betonggolvet och luta sig mot vågen med ” domesticerad” mossa alldeles invid ansiktet är en överraskande upplevelse. Det är ett uterum som har en väldig social potential, man inspireras till påhitt och lek.

Önskemålet för huset var ett stort gemensamt sällskapsrum och så många sovrum som möjligt. Eftersom sovrummen inte kunde vetta mot vattnet i den lösning vi hittade tillsammans med kommunen kändes det rimligt att det stora allrummet skulle vara så öppet som möjligt. Stora glasytor kan ibland skapa en viss ödslighet. Den diagonalställda spröjsen tjänar syftet att definiera både glasytan och själva rummet. Den här delen av huset blir som en stor klassisk glasveranda, men med goda isolervärden. På ett jämförbart sätt som betongterassen har en tydlig gestalt i förhållande till naturen har glasverandan också det. Café Operas Lagerlunds självständiga gestalt i Kungsträdgården har varit en förebild.

En annan förebild har varit Biologiska museet i Stockholm, en variant av en ryggåsstuga. För att göra huset i Svärdsö så generöst invändigt som möjligt så har vi försökt tydliggöra att huset består av ett stort rum hela vägen upp till taknocken. Innanför denna stora volym ryms inskjutna bjälklag och mindre sovrum. Själva verandarummet är som mest 7,5 meter högt. Inskjutet i verandan ligger ett uterum vindskyddat från tre sidor. Fastighetens huvudhus har goda erfarenheter av ett likartat rum. Även när det blåser från väster bildas ett slags lä om dörrarna är stängda. Verandarummet med sina ovanliga proportioner samspelar- ja nästan förutsätter den stora betongplattan med sin rullande våg.  Sammantaget blir det en alldeles speciell plats i skogsbrynet.

Tvärs genom huset går en passage som binder ihop glasverandan med en glasad huvudentre. Fasaden åt detta håll är sluten och i betong . Betongväggen är formad av Simon med en sittbänk och övergår mjukt rundat i ett terrassgolv också detta i betong. Längs med hela denna österfasad finns ett skärmtak. Denna ensemble jämte ytterligare en terrassmur i betong och äldre kallmurar definierar fastighetens entrégård med garage och parkeringsplatser. Huset blir på så vis lite av en grindstuga som vakar över terrassen på havssidan. Samtidigt välkomnar den besökaren - förutsatt att man tar sig in ordnat via portiken, passagen, de två trappstegen ner till verandan och sedan vidare ut på terrassen med havet i fonden.

Avslutningsvis något om ljuset. På förmiddagarna kommer morgonljuset in genom de högt sittande takkuporna mot öster och lyser upp de höga invändiga takfallen. Vissa sommarfrukostar kommer man till och med att få silat solljus på den vindskyddade uteplatsen via ett invändigt  takfönster genom huset. Senare under soliga seneftermiddagstimmar torde havets spegelreflexer slå upp i takfallen även uppe vid den övre våningen. Dessa ljusskiftningar modelleras också   i terrassanläggningens spel mellan ljusgrå och mörkgrå betong.

Huset är utvändigt klätt med lärkpanel och tak av zinkplåt. Golven är också invändigt av betong gjutna av Simon. Kontrasterande till betongen är invändiga snickerier av pigmenterad ask.

Arkitekt: Hermelin& Palmstierna Arkitekter genom Peter Hermelin, Greger Palmstierna och Rami Kousah

Landskap, terrass och betongarbeten invändigt: Simka genom Simon Häggblom

Lös inredning, koncept fast inredning, belysning: Åsa Landström

Byggentreprenör:  Incase HB genom Axel Bergekrans

Recent Projects