SIMKA Habitat - Three suns

Read & download PDFs

SIMKA - Habitat -Tre Solar

Offentligt verk som är placerat på Nya gymnasiet i Kiruna 2023.

Titeln anspelar på; Habitat = hemvist, växtställe, fyndort, biotop, förekomstställe, naturligt hemvist. Tre solar är både ett ljusfenomen men pekar i vår tolkning även på tredimensionalitet / rymden – gruvan – och horisontell utsträckning (rörelse).Verket är ett drömskt abstrakt landskapsmåleri med inslag av solar, fåglar med poesiknyten, berg, människor, vattenstråk, träd, rytmer - måleriets starka färgskiftningar som fenomenet ”tre solar” - målat på koppar som frilagd i partier glänser och fångar ljuset.

Del av skissförslaget till Kiruna nya kulturhus , se hela förslaget under Public Proposals.
Recent publications