CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Torö garden

Private garden designed by Simon in cooperation with Hermelin & Palmstierna architects for the house, Stockholm. Designed and built 2016-2018.

Across the house is a passage that links the glass veranda with a glazed main entrance. The facade in this direction is closed and in concrete. The concrete wall with a seating bench goes softly rounded in a terrace floor also this in concrete. Along this entire eastern façade there is a screen roof. This ensemble, along with an additional concrete terrace wall and older cold walls, define the property's entrance courtyard with garage and parking spaces. The house thus becomes a bit of a gatehouse that watches over the terrace on the sea side. At the same time, it welcomes the visitor - provided that you get in organized through the portico, the passage, the two steps down to the porch and then out onto the terrace with the sea in the fund.
Sitting on the concrete floor and leaning against the wave with Lyme-grass right next to your face is a surprising experience. It's an outdoor space that has a lot of social potential,
In the mornings, the morning light comes in through the high-roofed eaves to the east, lighting up the high interior roofs. Some summer breakfasts will even get screened sunlight on the attic patio via an interior skylight through the house. Later, during sunny late afternoon hours, the sea's reflections of the sea will appear in the roofs even upstairs. These light shifts are also modeled in the deck's play between light gray and dark gray concrete.
The planting beds are built of 18 m3 bio-carbon macadam (Hasselfors Garden-Citykross) which climate-compensates the concrete but is also stable to form and superb plant base.

Tvärs genom huset går en passage som binder ihop glasverandan med en glasad huvudentre. Fasaden åt detta håll är sluten och i betong. Betongväggen med en sittbänk övergår mjukt rundat i ett terrassgolv också detta i betong. Längs med hela denna österfasad finns ett skärmtak. Denna ensemble jämte ytterligare en terrassmur i betong och äldre kallmurar definierar fastighetens entrégård med garage och parkeringsplatser. Huset blir på så vis lite av en grindstuga som vakar över terrassen på havssidan. Samtidigt välkomnar den besökaren - förutsatt att man tar sig in ordnat via portiken, passagen, de två trappstegen ner till verandan och sedan vidare ut på terrassen med havet i fonden.

Att sitta på betonggolvet och luta sig mot vågen med Strandråg alldeles invid ansiktet är en överraskande upplevelse. Det är ett uterum som har en bra social potential,

På förmiddagarna kommer morgonljuset in genom de högt sittande takkuporna mot öster och lyser upp de höga invändiga takfallen. Vissa sommarfrukostar kommer man till och med att få silat solljuspå den vindskyddade uteplatsen via ett invändigt takfönster genom huset. Senare under soliga sen eftermiddagstimmar torde havets spegelreflexer slå upp i takfallen även uppe vid den övre våningen. Dessa ljusskiftningar modelleras också i terrassanläggningens spel mellan ljusgrå och mörkgrå betong.

Planteringsbäddarna är byggda av 18 m3 biokolmakadam (Hasselfors Garden- Citykross) som klimatkompenserar betongen men även är formstabilt och superbra växtunderlag.

Arkitekt: Hermelin& Palmstierna Arkitekter genom Peter Hermelin, Greger Palmstierna och Rami Kousah

Landskap, terrass och betongarbeten invändigt: Simka genom Simon Häggblom

Byggentreprenör:  Incase HB genom Axel Bergekrans

Recent Projects