CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

SIMKA: inventarium

SIMKA: inventarium är en bok, en insamling
och en undersökning. Med en rikedom bilder,
texter och perspektiv försöker den greppa ett
dynamiskt konstnärskap vars höga produktivitet
gränsar till frenesi.
 SIMKA är Simon Häggblom och Karin Lind –
två konstnärskap som öppnar sig mot varandra
och bildar ett tredje. Sedan början på 00-talet
har de rört sig mellan disparata material
och uttrycks former, från måleri och trädgårdskonst,
via film och scenografi , till stora offentliga skulpturverk.

SIMKA: inventory is a book, a collection and a survey. With a wealth of images, texts and perspectives it seeks to seize a dynamic artistry whose high productivity limits to frenzy.SIMKA is Simon Häggblom and Karin Lind - two artists who open to each other and form a third. Since the beginning of the 1990s, they have moved between disparate materials and expressed forms, from painting and garden art, through film and scenography, to large public sculptural works.

Författare / Authors
Emma Warg
Ann-Marie Tung-Hermelin
Björner Torsson
Maria Hirvi-Ijäs
Katarina Bonnevier

Grafisk form / Graphic design
Patric Leo

Redaktion / Editorial
Emma Warg
Niklas Haga

Presskontakt
Håkan Trygger
hakan@faethon.se
-
Pressinfo
www.simka.se

Bokförlaget / Publishing House Faethon
Gotlandsgatan 72
116 38 Stockholm
www.faethon.se

Release 20 februari at:
SPG susanne pettersson gallery
Gävlegatan 10b, Stockholm
kl – 17-20

Recent Projects