CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Dream Business

BUSINESS

Hur ser våra drömmar ut i en globaliserad värld? Vad är vi beredda att göra för att uppnå våra drömmar? Har man rätt att köpa och sälja allt man vill? Är alla människor lika mycket värda? Kan vi göra motstånd mot en växande objektifiering av människor?

Regissör Michaela Granit och dramatiker Kerstin Perski har genom åren haft en dialog kring samtiden som resulterat i flera konstnärliga projekt. Sedan år 2009 har de tillsammans arbetat med och utvecklat Dream business - ett tvåårigt konstnärligt forskningsprojekt som undersöker, diskuterar och sätter ljuset på fenomenet människohandel genom pjäsen Dream business, ungdomsprojektet Drömmar för en mänskligare värld och seminarieserien Människohandelns många ansikten. Projekt Dream Business har öppnat upp och skapat en korsbefruktning mellan en konstnärlig process, ungdomar, socialt fältarbete och vetenskap.

Pjäsen ”Dream business”

”I Erikssons land finns inga fula kläder...inga snuskiga friare med tre bilringar och en svart vårta på pungen ...Nej, här hos Eriksson börjar paradiset NU och varar så länge du orkar stå på benen.”

Den nyskrivna pjäsen Dream business av Kerstin Perski i regi av Michaela Granit har urpremiär på Orionteaterns Lilla scen 11 oktober 2013.

Handlingen i pjäsen rör sig kring fyra unga kvinnor utsatta för trafficking, någonstans här och nu, mitt i vår välordnade tillvaro. Alla, har de på olika sätt, kommit från den fattigare delen av världen till den rika, i hopp om ett bättre liv. Men lurade av sina två förövare, som även de drivs av drömmen om att allt är möjligt bara du har något att sälja, har de landat i en källare där de tvingas sälja sex till intresserade köpare.

Trots kvinnornas extrema öde, är frågorna som ställs i pjäsen allmängiltiga och berör oss alla: Hur överlever vi i en omänsklig situation som långsamt förvandlas till vardag? Och vad händer med oss som människor, när vi slutar reagera på det omänskliga som pågår omkring oss? Samtidigt som ämnet kan föda en djup pessimism, vill pjäsen uttrycka en stark tilltro till det inom oss som gör motstånd och vägrar låta sig reduceras till en förbrukningsvara. Till vänskapen och det mänskliga mötet och den motståndskraft som uppstår ur det. Människan har inte en chans - därför är människan, människans enda chans!

Recent Projects