CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

FRI TID

Ett projekt för Skulpturens Hus, Stockholm under perioden 1 juni – 30 nov. 2003 Vi vill utforska begreppet fritid som i detta projekt är kopplat till hemmet och dess underhåll kontra naturen med dess löften om en kravlös, kontemplativ tillflyktsort. 

Vad betyder FRI TID ? Gräsklipparrobotar som klipper ord och meningar i gräsmattan. Gräsmattan som får symbolisera det kultiverade landskapet, trädgården – i varje hemträdgård ett måste – och det eviga klippandet som likt dammsugandet blivit en självklar nödvändighet för upprätthållandet av hemmet. 

Klipparna rör sig kors och tvärs som betande boskap, med ivrigt rörelsemönster. När dom blir trötta så söker dom upp sin laddningsstation för att tanka (eller tänka) och på natten får dom vila inomhus. Dom har begåvats med mänskliga röster och samtalar om vardagliga ting. Det diskuteras konst, resor, skidåkning, segling, jakt, fjällvandring etc…. Familjen som här enbart representeras av sin frånvaro är ute i ”naturen” och odlar sin fria tid. 

Naturen är idag det landskap som exploateras av fritidsaktiviteter. Från att ha varit en resurs för tillverkningssindustrin har det nu övertagits av fritidsindustri. Vi köper oss FRI TID för att kunna besöka naturen.

Recent Projects