CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Kannornas Brus

”Kannornas brus”

Ett visuellt polyfont verk med vatten som strilar, sprutar och rinner i olika intervaller. Verket blir till ett ljudverk där vattenljudet mickas och genom högtalare hörs i gången innanför den stora glasväggen. Under vinterhalvåret då vattnet stängs av pga kyla så kan inspelat vattenljud fortsätta låta i högtalarna. Som ett minne. En gestaltning där vattenkannorna beskriver en mänsklig handling och även gestalt. Man fyller på och tömmer ur och livet pågår. Kannan kan symbolisera människans kropp som mest består av vatten. Vatten som fylls på och rinner ut. Genererar liv. Växande. Livets kretslopp.

Ett verk som fångar betraktarens blick när de går förbi.

Vattenkannorna lyser under dygnets mörka timmar. Med de olika kulörerna så blir det ett varmt, lekfullt och emotionellt ljus.

Alla som vistas och besöker Angereds närsjukhus kan få en egen upplevelse av vattenkannornas brus som är ett vatten, ljud och ljusverk. Ett polyfont verk.

Teknisk beskrivning

Verket består av skulpterade kulörta vattenkannor från 50 till 85 cm höjd i gjutplast.

Gjutplasten (epoxy) målas i vit - orange – turkos – rosa – grå i polyuretanlack.

4 av kannorna svävar på 1 – 1,5 m höga rostfria stålrör där vattnet leds upp igenom kannan och direkt till pipen. Även kannorna på betongytan har ett inloppsrör i botten som leder vidare till pipen. Det gör att inuti kannan finns torrt utrymme för en lampa (lysrörsarmatur eller LED) som nås via ett lock på toppen av kannan.

Elen kan dras utanpå stålrör med en klar/ transparent plastbeklädd kabel. Så blir alla kannorna fyllda av ljus.

Ljudet fångas upp med mikrofon på fasad eller annan lämplig plats och strömmar ut genom högtalare på insidan av glasväggen. Under vintertid är vattenljudet ”kannornas brus” i glasväggen inspelat och strömmar ut till betraktaren som rör sig innanför glasväggen – genom byggnaden i sjukhuset.

Budget ”Kannornas brus”

Förutsättningar: Att det finns planerad utrustning för fontän. En pump och utrymme för detta samt teknik. Framdragen el till dammen och plats för en styrcentral i ett elskåp eller på fasad. Detta antagande för att det står i prospekten att det finns fontän i dammen utformad av Landskaparkitekten.

Vi utformar fontänens uttryck och styrning av intervall och strålar. Komponeras på plats och styrs genom styrenhet WECS 1024 som kontrollerar öppning och stängning av magnetventiler i varje kanna. Se exempel från Linköping på styrning med WECS 1024 och Vario switch. En centralpump för hela dammen och en Vario switch ( magnetventil ) per enhet/ kanna.
http://www.youtube.com/watch?v=JxrzfaK1jRs

10 st enheter/kannor med varierade munstycken/strålar innehållande en LED lampa samt en magnetventil

       - Skulpterade kannor i epoxy  -  34.000 / 340.000
                 (material 10.000 / arbete 24.000)
     - Ledlampa  -  1.000 / 10.000
      - Vario switch, magnetventil med styrning   -  8.000 / 80.000
      - Monteringskostnader  -  50.000
      - Resor & transporter  -  10.000
      - Ljudenhet / mick – högtalare –dator  -  10.000

Totalt: 500.000

Skötselanvisning

- Vattenkannornas vattenledningar tappas ur för vintern.
- LED alt. Halogen lampor kollas och byts efter att de slutat fungera. Bör ha lång livslängd.
- Koll av styrenhet som styr vattnets flöde. Kan finnas vissa inkörnings & justeringsbehov.
- Vattnet igångsätts efter vintern
- Huruvida vattnet skall rinna över dygnet får beslutas med beställare. Vi föreställer oss att det inte sprutar på natten.
- Färgen på kannorna bör ha lång livslängd eftersom de står i skuggig miljö. Men det är möjligt att nylackering kan behövas efter ca 30 år.
- Viktigt att någon teknisk personal har ansvar för dammen och dess teknik så att kommunikation över funktionen kan föras med oss på distans.

Recent Projects