CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Mneme...M

Mneme…M

Platsen i fonden av Esplanaden mot Västra hamnen och havet är idag vagt gestaltat och har en ambivalent hållning, emedan den östra delen avslutas med en vit vägg för Ålands självstyrelse. Förslaget Mneme…M, vill ge Esplanaden en värdig avslutning som samtalar med den andra sidan samt ger fokus på det som finns utanför. En öppning som leder ut till det ändlösa landskapet. Dit man åker eller kommer ifrån. En plats som markerar punkten mellan hemmet och resan. En punkt för väntan, oro och längtan. Det skall kännas varmt mot ryggen när man blickar ut mot havet och ljust när man går från staden mot hamnen. Den graffitgrå släta betongytan magasinerar eftermiddagens solstrålar och den vita betongytan samtalar med Ålands parlamentsbyggnads fasad och staden. Mneme…M är en kvinnogestalt som lutar sig mot marken och har sin punkt utmejslad ur kroppen till en cirkel i rött som tar platsen som ett landmärke. Den röda punkten skall kännas välkomnande och lockande från långt håll och får en visuell rörelse i den runda öppningen när man passerar i Svibyviken på väg till eller från gästhamnen.

En förhoppning är att förslaget skall bidra till en högre prioritering av området då det gäller både s.k. Kättingparken samt även avslutningen av Esplanaden som ju borde fullföljas konsekvent ända fram till Hamngatan. Bilparkeringen kunde förläggas på Storagatan, mellan Hamngatan och Havsgatan, som ändå är för bred. Esplanaden är det starkaste arkitektoniska elementet som Mariehamn har och även det mest ursprungliga från den första stadsplanen när Mariehamn grundades. Det finns ett förslag till ombyggnad av Kättingparken som Stadsarkitektkontoret & Markavdelningen tagit fram,som är vettigt och Mneme…M skulle trivas bra ihop med det. Mneme…M kan även stå i befintlig situation i väntan på bättre tider.

Mneme…M är en hon som även Maria och Mariehamn. Mneme heter även en nyupptäckt måne som kretsar runt Jupiter och det var ju även Pommerns första namn och dess galjonsfigur kallas så ännu idag. I grekiska mytologin är musan Mneme dotter till Mnemosyne och Zeus och alltså en minnets och kulturens beskyddare.

Mneme…M vill ge skydd för kulturen och minnet samt öppna alla sinnen.

Teknisk beskrivning/ budget/ skötselanvisning för Mneme…M

Teknisk: Betongelementen gjutes på plats på en liggande gjutform som anlägges på en grusbädd med glättad betong som ytskikt samt plyfa som sarg. Trottoaren tas då i anspråk under byggnadstiden 2-4 veckor. När betongen härdat ca 10 dagar så lyfts elementen på plats med en kranbil. Föremål för undersökning är om man kan lyfta hela i ett stycke eller i 2 separata element. Skulpturen kommer i vilket fall som helst att ha minst 1-2 vertikala dillatationsfogar för att ta upp krympspänningar i betongen. Poängen med platsgjutning är att man slipper dyra transporter samt har möjlighet att gjuta större enheter. Dessutom behöver man inte lyfta hela elementet utan häva upp det i position vilket kräver betydligt mindre lyftkraft då totala vikten ca 50 ton (25 m3)som dessutom är tyngre i basen. Basens tjocklek 300 mm som smalnar mot toppens 175 mm. Sammanlagd betongyta ovan mark är 100 m2. Efter att elementen ställts i rätt position så gjuts dom in i fundamentet. Koll av befintliga ledningar i mark har gjorts med Tekniska verken VA, Elverket, Telia Sonera och Mariehamns Telefon. Det finns bara en teleledning som berör, men ändock inte behöver påverkas. Se ritning. I botten av den polerade gjutformen appliceras ca 1cm tjockt skikt med vitbetong som får styvna något innan nästa skikt med normal betong klass C 35/37. Mot sargen läggs ett skikt med graffitgrå betong samt i ytskiktet som sedan glättas till en blank yta. Det runda elementet lackeras efter ca. 4 månaders härdning.

Budget: 

Formsättning 4.000

Schakt och lyft 4.000

Special betong 4.000

Normal betong 42 m3 5.000

Armering och beslag 1.500

Hyra av anläggningutrustning 1.500

Lackering 1.000

Belysnings armaturer 6x 900 = 5.400

4x 600 = 3.200

Externa arbetskostnader 5.000

Eget arbete 15.000

Reserv 400

Totalt: 50.000 exkl. moms

Skötselanvisningar:

Betongytorna är slät hårdbetong och därmed lättskötta och oömma. Man kan överväga att impregnera med klotterskyddsmedel. Den lackerade punkten har en blank härdlackyta som ej heller är ömtålig. Kanske kan man överväga omlackering efter ca 20 år pga.bleknade pigment. Belysningsarmaturerna är robusta och slagtåliga. Se produktblad. Metallhalogen lamporna har en brinntid på 10 – 15.000 timmar.

Recent Projects