CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Tusen år hos Gud

Scenografi & kostym: Simon Häggblom & Karin Lind

Regi: Margaretha Åsberg  

Elverket - Dramaten, 2006Länk: www.tusenårhosgud.nu

”Tusen år hos Gud – en sekund på jorden” är ett konstnärligt forskningsprojekt av Margaretha Åsberg i form av en vetenskapsintegrerad dans-teater-opera med en kärntext av Stig Dagerman samt texter och forskningsmaterial av astrofysikern Bengt Gustafsson och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors som fysiskt medverkade i själva föreställningen. I verket ingick också nykomponerad körmusik av tonsättaren Thomas Jennefelt, nykomponerad elektroakustisk musik av Rolf Enström och film/musik av tonsättaren Åke Parmerud.Ett samarbete mellan Dramaten och Dansprojekt Pyramidern.

Recent Projects