CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Habitat -Tre solar - Kiruna Nya Kulturhus

Idé och syfte.


Titeln anspelar på; Habitat = hemvist, växtställe, fyndort, biotop, förekomstställe, naturligt hemvist. 

Tre solar är både ett ljusfenomen men pekar i vår tolkning även på tredimensionalitet / rymden – gruvan – och horisontell utsträckning (rörelse).


En målning för Nya Kulturhuset, i foajén som är navet i huset med sin stora svarta vägg som en fond både i rummet och ut mot torget. Den höga och utsträckta glasfasaden ger verket lyskraft intill Stadshuset Kristallen med sina kvadratiska mässingskassetter. 

Vi har valt att spegla detta med kvadratiska kassetter i målad kopparplåt. Ett ortogonalt mönster med kraftfullt måleri i varma kulörer som sticker ut i den svarta och ortogonala arkitekturen som dominerar i Kulturhusets fasad. Färgskalan kontrasterar starkt mot omgivningen och får verket att sträcka sig ut utanför rummets gränser. Det ortogonala ger även ett harmoniskt mönster mot omgivande arkitektur som stadshusets och hotellets organiska former.

 

Verket är ett drömskt abstrakt landskapsmåleri med inslag av solar, fåglar med poesiknyten, berg, människor, vattenstråk, träd, rytmer - måleriets starka färgskiftningar som fenomenet ”tre solar” - målat på koppar som frilagd i partier glänser och fångar ljuset. 

Eftermiddags- och kvällssol kommer att speglas i verket. Även ljuset från rummets riktade belysning  är effektfullt på liknande sätt. Verket ger associationer till stadens historiska och nya element och gestaltar en pågående rörelse och förändring. Figurer och narrativa berättelser framträder i målningen som är rik på detaljer men samtidigt bildar en helhet i större skala. En målning med lager av färger från handens penselavtryck.

För ögat finns narrativet i detaljerna medan abstraktionen höjs i det längre perspektivet.


Originalbilden som visas med foto är målad i olja på kopparplåt i skala 1:10.

Fullskaleprovet 1:1 är ett utsnitt (5%) av hela bilden.

Vi ser ;

  • Modell skala 1:100
  • Fullskaleprov 2x3m
  • Väggsektion i skala 1:25 
  • 2 Detaljbilder

Recent Projects