CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Baltic Sea - Floating Trunks

Med inbjudan av Umeå2014 och Riga2014 skapade vi under sommaren 2014 flytande trädinstallationer i Umeå, Björneborg och Riga med 21 ungdomar från de tre olika städerna runt Östersjön. En plattform för utbyte och kontakt, nu som framåt. Vi gjorde detta med en kontinuerlig dialog och läsning kring Östersjön som förenande och åtskiljande kontinent / migration / flykt / konstbegreppet / trädens och vattnets värde / våra kulturers likheter och särart med mera, som grund. Floating Trunks var ett samarbete med Umeå Legends Club, Riga2014, Galleri NOASS, Umeå2014, Pori Art Museum m fl.I november kommer träden att tas till vara och planteras ut i vardera stads grönområden, som minne och växande symbol för samarbetet.

Utanför stranden i centrala Umeå vill vi lägga en koloni av flytande träd. De flesta är björkar. Inlindade i textila höljen (Balled and burlapped) och med stora livbojar som bas, ligger de och guppar på Umeälven. En koreografi utifrån vattnets och vindens påverkan. Några björkar är ute i världen på Kumo älv invid konstmuseet i Björneborg, andra på floden Daugava vid det flytande Gallery Noass i Riga. I Björneborg och Riga sker precis samma sak; med tallar som representerar Riga och granar för Björneborg. 15 lokala träd och 3 + 3 gäster. Emigration – Immigration.Titeln och verket med flytande träd syftar på ordet stams olika betydelser och tolkningsmöjligheter, bl.a: stock, stjälk, klan, familj, bestånd, besättning, stomme, rot, förstäv mm.Det engelska ordet trunk betyder: stam, trunk som bagage (koffert), torso, kropp (body) mm. Vi pekar på Östersjöns betydelse och möjliggörande för resande och gränslösa möten samt dess betydelse som en gemensam kontinent i likhet med Nordkalotten.Det historiska perspektivet och svenskans betydelse för kusterna runt Östersjön är intressant att förhålla sig till och att idag utveckla. De olika språkens möjlighet och förmåga till inflytande utöver nations-gränserna i det mänskliga utbytet över havet berikar området.

Trädets och skogens betydelse för hela regionen är enorm och en gemensam bas för våra kulturer.Timmerflottningen mot havet som idag ersatts av andra transporter– och det söta vattnet som ständigt fyller på. Havet och dess kuster skapar en gemenskap som förenar våra intressen. Havet är både lokalt präglat men även väldigt internationellt med ytor som inte ägs av någon stat samt all trafik som passerar mellan all världens hamnar. Vattnet bär de flesta av världens transporter. De flyter på dess yta. Havet räddar oss men även vi behöver rädda havet som utsätts för hård exploatering.Östersjön erbjuder en fri horisont för våra sinnen att utforska eller kontemplera. Vårt projekt ger en möjlighet att förstärka banden och tydliggöra vår nära relation till detta gemensamma havsområde. Resandet, flykten och mottagandet; gruppen och individen; konflikten och skyddet är viktiga aspekter av verket. Det mellanmänskliga och orterna, kulturerna, är hörnstenarna i berättelsen.Vårdandet – mötet med något nytt och okänt – drömmen eller illusionen om ett bättre liv på en annan ort.

Träd för transport: Balled & burlapped

Därför har vi valt Umeå, Riga samt Björneborg som geografiskt ringar in och kan representera området Östersjön. Samtliga städer erbjuder även en plats där KONSTEN har lokaler vid stranden eller på vattnet som rinner ut till Östersjön. Dessutom är Riga Och Umeå Europas kulturhuvudstäder 2014. Riga och Björneborg firar 50 år av vänort 2014.Tre viktiga hamnstäder och transitstationer kring Östersjön. Strategiskt placerade vid flodmynningar har de attraherat sjöfart och stadsbyggande. Det är här som det urbana möter havet och det friska vattnet strömmar ut i Östersjön. Det söta möter salt-sjön och det bräckta vattnet som är typiskt för Östersjön blir till.

I samband med Umeås och Rigas Europeiska Kulturhuvudstadsår 2014 vill vi knyta dessa tre städer än närmre varandra. På varje ort formas och skulpteras de levande träden med ett textilt hölje placerade på sina livbojar. Arbetet sker i workshopform med ungdomar från orten samt medverkande från de andra orterna. Vi genomför och sjösätter verket under 2 veckors tid med början i Riga 3maj. Sedan Björneborg 24 maj samt Umeå 6 - 20 juni och avslutar i omvänd ordning med att hela installationen placeras på land i parkmiljö där träden med livboj kan få rota sig och utvecklas. Upptagningen beräknas till 1 veckas tid med avslutning i Umeå 9 okt. – Pori 19 okt samt Riga 2 nov. Ett starkt minne från Kulturhuvudstadsåret 2014 som lever i flera generationer.

I slutet av november hålls 2 dagars seminarium i Umeå. För att fånga upp erfarenheterna och utveckla projektet i reflektion över Östersjöns olika områden och innehåll. Vi bjuder in 6 olika föreläsare och experter på sina områden. Utifrån detta och hela projektets genomförande så skall vi sammanställa en antologi samt dokumentera i film.

Projektet utvecklas i process med innevånare från orten samt förutsättningarna där. Vi skapar ett team på 7 personer i Umeå som följer med projektet och samlar erfarenheterna. Den mångkulturella ungdomsföreningen Umeå Legends Club blir projektets ambassadörer och kan på så vis låta erfarenheterna leva vidare i andra nya projekt. I Riga kommer ytterligare 7 som tillsammans med Umegruppen följer med till Pori där ytterligare en grupp uppstår. Alla tre grupperna följer med till Umeå där den sista installationen sjösätts.

Dessa workshops skapar ett direkt utbyte mellan orterna, kulturerna och människorna. Samtidigt finns ett djupare, nästan sublimt, utbyte. Att varsamt skapa för att överlämna i andras vård; en gåva och ett tecken på förtroende. Det är speciellt för Umeå att man gratis delar ut björkar till sina innevånare för utplantering. Den gesten kan nu utvidgas till att man utbyter träd med sina grannar över havet.

Våra partners är:

River Stories/ Norrlandsoperan:  www.norrlandsoperan.se

Umeå Legend Club: https://www.facebook.com/umealegend?fref=ts

Pori konstmuseum: www.poriartmuseum.com 

Gallery Noass: www.noass.lv

Projektägare: SIMKA Org. nr 969709-8599

Recent Projects